Informació pràctica

Informació pràctica

Del 22 al 26 d'agost.
Davant l'estació d'autobusos de Sants, C/ Viriat, 21 08014 Barcelona

Obertura de portes
Una hora abans de cada acte

Serà necessari ensenyar la reserva tant a l'entrar com al sortir de l'espai

L’ús de mascareta és obligatori per entrar i sortir de l'espai fins que estigueu asseguts.
També és obligatori el seu ús per a qualsevol desplaçament dins l'espai.

Hi haurà servei de barra.


Com arribar-hi

Metro
L1 (Plaça de Sants) / L5 (Sants Estació) / L3 (Sants Estació o Plaça del Centre)

Tren
Barcelona Sants Estació Línies de odalies, trens regionals i llarga distància de Renfe

Autobusos
H10, V5, V7, 115, 54, 78 i 109.

Bicing
21 – Pl. de Joan Peiró / 98 i 99 – C. Viriat / 195 – C. Vallespir amb Plaça del Centre

Termes i condicions de les reserves

Accepto que en nom i representació propis, he adquirit entrades per assistir a la Festa Major de Sants, organitzada pels Castellers de Sants (en endavant, l’organització), que es celebrarà el 22 al 26 d’agost de 2021, i per mitjà d’aquest document, DECLARO RESPONSABLEMENT que:

  1. Conec la situació d’emergència sanitària causada per la malaltia infecciosa COVID-19, la simptomatologia i les conseqüències associades a la malaltia així com les recomanacions de les autoritats sanitàries respecte les mesures d’aïllament i distanciament social com la manera més efectiva per evitar l’exposició al virus.
  2. He estat informada per la organització de les mesures organitzatives i de prevenció implementades i les pautes a respectar pels usuaris durant l’assistència a la Festa Major de Sants per minimitzar el contacte entre persones i reduir les oportunitats de contagi de la malaltia, i es compromet a seguir escrupolosament totes les normes, indicacions i instruccions indicades per la organització.
  3. Jo (o algú dels que tinguin una entrada associada a la meva reserva) no assistiré o no assistiran a la Festa Major de Sants en cas de presentar símptomes compatibles amb el COVID-19 o haver de romandre en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic de COVID-19 o per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
  4. Assumeixo que l’assistència a la Festa Major de Sants implica un risc d’exposició al COVID-19, el qual comporta un risc d’infecció que es pot derivar d’accions, d’omissions i/o de negligències pròpies o de tercers, i que del contagi de la malaltia poden resultar complicacions i seqüeles físiques i psicològiques, tals com malalties greus futures, lesions personals, incapacitat permanent i fins i tot la mort. I així ho transmetré a les persones que tinguin una entrada associada a la meva reserva)
  5. Accepto voluntàriament l’assumpció dels riscos descrits al punt 4) anterior i allibera expressament de qualsevol responsabilitat a l'organització per l’eventual contagi del COVID-19 pel sotasignant.
  6. Les dades que posaré a continuació son veridiques i l’organització en compliment de la llei de protecció de dades es compromet a fer-ne ús exclusivament per fer traçabilitat en cas de d’infecció al COVID-19, i que passats 60 dies de la finalització de la Festa Major de Sants aquestes dades seran destruïdes.