Termes i condicions de les reserves

Accepto que en nom i representació propis, he adquirit entrades per assistir a la Festa Major de Sants, organitzada pels Castellers de Sants (en endavant, l’organització), que es celebrarà el 24 al 28 d’agost de 2021, i per mitjà d’aquest document, DECLARO RESPONSABLEMENT que:

  • 1. He estat informada per la organització de les mesures organitzatives i de prevenció implementades i les pautes a respectar pels usuaris durant l’assistència a la Festa Major de Sants per minimitzar el contacte entre persones i reduir les oportunitats de contagi de la malaltia, i es compromet a seguir escrupolosament totes les normes, indicacions i instruccions indicades per la organització.
  • 2. Un cop passats 20 minuts de l'inici de l'esdeveniment l'organització es reserva el dret d'invalidar la reserva en cas de no assistència per tal de posar-la a disposició de tothom.
  • 3. He estat informada per la organització de les mesures organitzatives i de prevenció implementades i les pautes a respectar pels usuaris durant l’assistència a la Festa Major de Sants per minimitzar el contacte entre persones i reduir les oportunitats de contagi de la malaltia, i es compromet a seguir escrupolosament totes les normes, indicacions i instruccions indicades per la organització
  • 4. Jo (o algú dels que tinguin una entrada associada a la meva reserva) no assistiré o no assistiran a la Festa Major de Sants en cas de presentar símptomes compatibles amb el COVID-19 o haver de romandre en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic de COVID-19 o per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
  • 5. Assumeixo que l’assistència a la Festa Major de Sants implica un risc d’exposició al COVID-19, el qual comporta un risc d’infecció que es pot derivar d’accions, d’omissions i/o de negligències pròpies o de tercers, i que del contagi de la malaltia poden resultar complicacions i seqüeles físiques i psicològiques, tals com malalties greus futures, lesions personals, incapacitat permanent i fins i tot la mort. I així ho transmetré a les persones que tinguin una entrada associada a la meva reserva)
  • 6. Accepto voluntàriament l’assumpció dels riscos descrits al punt 4) anterior i allibera expressament de qualsevol responsabilitat a l'organització per l’eventual contagi del COVID-19 pel sotasignant.
  • 7. Les dades que posaré a continuació son veridiques i l’organització en compliment de la llei de protecció de dades es compromet a fer-ne ús exclusivament per fer traçabilitat en cas de d’infecció al COVID-19, i que passats 60 dies de la finalització de la Festa Major de Sants aquestes dades seran destruïdes.
  • 8. L'organització es reserva el dret d'expulsar de l'espai de la Festa Major en cas de qualsevol actitud homòfoba, xenòfoba, masclista o incívica.